4K Sony – zwiększone poczucie bezpieczeństwa

Technologia Sony 4K zapewnia maksymalny zwrot z inwestycji w wideomonitoring — w miastach, miejscach publicznych, na lotniskach, w transporcie drogowym i kolejowym. Dzięki połączeniu wiodącej w swojej klasie jakości obrazu z niezawodną analityką i inteligentną konfiguracją wideomonitoring znajduje wiele nowych zastosowań. Technologia Sony 4K oferuje różnicę, która jest widoczna w każdym środowisku, zapewniając zdecydowanie większą wydajność i niższe koszty operacyjne w porównaniu z konwencjonalnymi rozwiązaniami do wideomonitoringu.

Monitoring miejski

Od zatłoczonych centrów miast po małe społeczności, każdy samorząd lokalny musi zmierzyć się z wyzwaniami zapewnienia bezpieczeństwa swoim mieszkańcom — przez całą dobę i w każdych warunkach atmosferycznych, a także dbając o niższe koszty i wyższą wydajność.

sony-4k-2

Rozdzielczość 4K oferuje lepszy ogląd sytuacji, zapewniając bardziej szczegółowy obraz rozległych obszarów centrów handlowych czy parkingów. Doskonała rozdzielczość kamery ułatwia identyfikację poszczególnych osób. Konkretne obszary zainteresowania mogą być monitorowane z większą precyzją, operatorzy mogą szybko robić zbliżenia na miejsca zdarzeń na zatłoczonych ulicach, skrzyżowaniach, w miejscach i obiektach publicznych.

Ruch drogowy

Operatorzy autostrad, policja i służby ratunkowe są coraz bardziej obciążone obowiązkami w zakresie zapewniania bezpieczeństwa i wygody wszystkich użytkowników dróg, w tym pieszych oraz pojazdów prywatnych i użytkowych. Nieprzewidywalny, szybko zmieniający się ruch pojazdów i warunki środowiskowe mogą zmienić nawet najspokojniejszy odcinek drogi w środowisko zagrażające życiu. Przykładami takich zagrożeń są ciemność i śliska nawierzchnia, nagłe złapanie gumy, wycieki z pojazdów i niewłaściwie poruszający się piesi.

sony-4k-3

Dzięki technologii 4K firmy Sony wideomonitoring zapewnia bardziej przejrzysty i płynny obraz niż kiedykolwiek wcześniej. Zwiększona rozdzielczość przy zachowaniu pełnej liczby klatek na sekundę pozwala organom ścigania oceniać ruch pojazdów i nagłe wypadki z większą dokładnością, skutecznie pomagając w aktywnym zarządzaniu ruchem drogowym. Rejestrowanie obrazów w rozdzielczości 4K umożliwia wykrywanie przekraczania dopuszczalnej prędkości i innych wykroczeń drogowych z większej odległości, co pozwala zmniejszyć liczbę kamer potrzebnych do monitorowania dróg i skrzyżowań.

Transport kolejowy

Nowoczesne infrastruktury sieci kolejowych obsługują więcej podróżnych niż kiedykolwiek wcześniej. Codziennie polegają na nich miliony pasażerów, chcących dostać się do swojego miejsca docelowego bezpiecznie, wygodnie i punktualnie. Wideomonitoring 4K firmy Sony odgrywa kluczową rolę w ochronie podróżnych i zapewnianiu poczucia bezpieczeństwa w pociągach, na peronach, w metrze, w zatłoczonych halach dworców kolejowych, gdzie występuje szereg rodzajów ryzyka. Użytkownicy środków transportu muszą być przygotowani na takie zagrożenia jak napady, różnego rodzaju kradzieże, wandalizm i terroryzm, a także wypadki z udziałem pasażerów, np. upadek czy doznanie urazu.

sony-4k-4

Na dworcach, przejściach kolejowych, a nawet przy torach, obraz w rozdzielczości 4K może pomagać operatorom kolejowym w niezwłocznym reagowaniu na niebezpieczne sytuacje, co pomaga im w utrzymaniu bezpieczeństwa i zapewnia ciągłość świadczonych usług transportowych przez całą dobę i w trudnych warunkach upału, deszczu, kurzu i wstrząsów. Wideomonitoring 4K, oferujący doskonałą rozdzielczość i wyjątkowe możliwości w zakresie wykonywania zbliżeń, może także pomóc w aktywnym wykrywaniu anomalii na torach kolejowych, mostach i tunelach, nawet gdy warunki monitorowania stanowią duże wyzwanie.

Lotniska

Bezpieczeństwo pasażerów, personelu i mienia ma nadrzędne znaczenie na każdym lotnisku, bez względu na jego wielkość. Wideomonitoring 4K może pomóc operatorom lotnisk w obserwowaniu, interpretowaniu i natychmiastowym reagowaniu na zagrożenia 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu — od niepilnowanego bagażu po intruzów i terroryzm. Umożliwia także lotniskom zorganizowanie odpowiedniej akcji w odpowiedzi na sytuacje zagrożenia zdrowia lub życia pasażerów, wypadki lub zakłócenie obsługi.

sony-4k-5

Dodatkowa szczegółowość obrazów 4K pozwala operatorom „widzieć” kilka razy dalej niż w przypadku konwencjonalnych analogowych kamer do wideomonitoringu. Wiele obiektów lub osób można także śledzić przy pomocy pojedynczej kamery, obejmującej rozległy obszar hali lotniska, płyty postojowej samolotów czy pasa startowego.