Dekarbonizacja przemysłu – co to za proces?

Tutaj uzyskasz szczegółowe informacje dotyczące kogeneracji.

Wskutek rozwoju przemysłu pojawił się gwałtowny wzrost popytu na energię nieodzowną do napędzania procesów produkcyjnych. Duża konsumpcja energii, a także poczucie jej marnotrawienia na licznych etapach produkcyjnych prowadzi do tego, że przedsiębiorstwa wypatrują nowych rozwiązań, które zarówno zmniejszą wydatki poniesione na działalność, jak i przyczynią się do zminimalizowania niepożądanego ich oddziaływania na ekosystem.

Dekarbonizacji przemysłu – droga do niezależności energetycznej firm produkcyjnych

Dekarbonizacja przemysłu to proces, który dąży do zwiększenia autonomii energetycznej przedsiębiorstw za sprawą wprowadzanie rozwiązań pozwalających na skuteczniejsze wykorzystywanie źródeł energii, głównie przez zwiększenie udziału elektryfikacji oraz ograniczenie użycia gazu i węgla. Osiągnąć te cele można dzięki zaawansowanym rozwiązaniom, takim jak kogeneracja, która polega na generowaniu w ramach pojedynczego procesu technologicznego ciepła i prądu, lub trigeneracja, gdzie poza ciepłem i energią w trakcie jednego procesu technologicznego produkowane jest też zimno.

W szeregu dziedzin przemysłu realne jest także korzystanie z energii z odzysku, to znaczy “czystej energii”. To energia, która powstaje podczas procesów produkcyjnych i która najczęściej bywa po prostu uwalniana, i w rezultacie nieodwracalnie tracona. Tymczasem odzyskiwanie tego rodzaju energii, a następnie ponowne jej użycie daje z czasem poważne oszczędności, a także skutkuje redukcją emisji CO2 przez zakład przemysłowy.

Z jakiej przyczyny dekarbonizacja przemysłu jest kluczowa?

W czasach ogólnej świadomości szkodliwego wpływu działań ludzkości na ekosystem, a także wiedzy, iż złoża gazu i ropy za kilkadziesiąt lat się wyczerpią, dążenie do dekarbonizacji przemysłu stało się priorytetem, bowiem jest zabezpieczeniem jej rozwoju w przyszłych dekadach. Skierowanie przemysłu ku korzystaniu z energii odzyskanej i odnawialnej to najwłaściwsza metoda do zapewnienia zakładom produkcyjnym niezależności energetycznej. Rzecz jasna, zastosowanie tego typu rozwiązań pochłania znaczne koszty, lecz w ostatecznym rozrachunku korzyści jakie one dają, w pełni je kompensują. Oszczędności związane z ograniczeniem wydatków ponoszonych na kupno energii już po kilku latach potrafią zwrócić koszt poniesiony na tę inwestycję. Z drugiej strony minimalizacja śladu węglowego produkcji i jej szkodliwego oddziaływania na środowisko to już wartość bezcenna dla wszystkich.

Lokalizacja firmy:
Dalkia Polska Sp. z o.o.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa

Tel.: +48 22 228 73 10