Automatyzacja procesu windykacji – sprawdź, co potrafi robot Flobo

Na flobo.io/automatyczna-windykacja/ znajdziesz więcej informacji o automatycznej windykacji.

Jest sporo różnych powodów, dlaczego klienci nie płacą w terminie za zrealizowane zlecenie. Problem z przeterminowanymi fakturami mają nie tylko przedsiębiorców, którzy oferują usługi dla biznesu, ale i podmioty z profilem działalności ukierunkowanym na osoby prywatne.

Windykacja polubowna – systematyczne monitowanie nieterminowego kontrahenta

Przedsiębiorca może dochodzić swojej własności poprzez windykację długu. Choć określenie to większości ludzi nie najlepiej się kojarzy, a w rzeczywistości oznacza to proces w trakcie którego rozpoczyna się wobec dłużnika szereg czynności zgodne z aktualnymi przepisami. Czynności te zmierzają do wyegzekwowania spłaty zaległości. To tak zwana windykacja polubowna, innymi słowy systematyczne monitowanie nieterminowego kontrahenta i przypominanie o wymogu wniesienia opłaty. Kiedy taka forma windykacji okaże się nieskuteczna, kolejną opcją jest windykacja sądowa. Jeżeli przedsiębiorstwo współpracuje z kilkudziesięcioma czy nawet z kilkuset kontrahentów i każdego miesiąca wystawia porównywalną liczbę paragonów i faktur, niebezpieczeństwo, że jakiś procent opłat nie będzie przelany w ustalonym terminie bez wątpienia się zwiększa. W uporządkowaniu całego procesu związanego z księgowaniem przelewów pomaga polska aplikacja Flobo, służąca do automatycznej obsługi należności, która ma też moduł automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja – przypomnienie o terminie wpłat z aplikacji

Aplikacja Flobo nie tylko monitoruje, czy na rachunek wpłynęła płatność od kontrahenta, ale w razie stwierdzenia jej braku w wyznaczonym terminie, inicjuje ona procedurę upominania o konieczności opłacenia faktury. Właściciel firmy wykorzystujący Flobo może dodać swoje harmonogramy działań podejmowanych wobec nie płacących kontrahentów, definiując między innymi przerwy między wiadomościami upominającymi. Przypomnienie o nadciągającym terminie przelewu za fakturę wysyłana jest z aplikacji również przed jego wygaśnięciem do tych klientów, którzy w minionym kwartale dwa razy wykonali przelew z opóźnieniem lub którzy nie dokonali wpłaty w terminie w ostatnim miesiącu. Jeżeli upomnienia nie poskutkują, następnymi stadiami automatycznej windykacji podejmowanymi przez Flobo jest wystawienie noty księgowej o równowartości 40 EUR, a potem zgłoszenie informacji o zadłużeniu do Biura Informacji Gospodarczej. Ostatecznie, pod warunkiem, iż wspomniane wyżej kroki zadziałają, aplikacja prześle informacje o dłużniku do e-sądu.

Wykorzystanie aplikacji do automatycznej obsługi należności oraz windykacji oszczędza czas poświęcany na nadzorowanie wpływających należności, a po pewnym okresie przynosi także zauważalną poprawę terminowości u płatników.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]