Rozliczenie VAT metodą kasową – na czym to polega i kto może skorzystać?

Wszystko, czego należy dowiedzieć się o metodzie kasowej, odnajdziesz na flobo.io/rachunkowosc/co-to-jest-metoda-kasowa/.

Przedsiębiorcy na ogół rozliczają się z urzędem skarbowym za pomocą metody memoriałowej, wedle której obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług powstaje z chwilą wystawienia faktury. W takim przypadku fiskus nie wnika czy należność od kontrahenta pojawiła się na rachunku płatnika VAT. W metodzie kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług wynika dopiero po wpływie od kontrahenta opłaty.

Z rozliczenia metoda kasową może korzystać zdecydowana większość krajowych przedsiębiorców

Nieterminowość w przelewach należności to nie rzadkość. Osoby prowadzące działalność gospodarczą co rusz spotykają się z sytuacją, kiedy są zmuszone wiele razy upominać się od kontrahenta uiszczenia należności za sprzedane produkty bądź zrealizowane usługi. Jeśli to zdarza się cyklicznie, nawet świetnie prosperujące przedsiębiorstwo może liczyć się z utratą płynności finansowej, nie wnieść wszystkich podatków w wyznaczonym terminie i ostatecznie narazić się na bolesne grzywny nałożone przez urząd skarbowy. Szczęśliwie tak zwani mali przedsiębiorcy, a więc firmy których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku zamknął się wraz z podatkiem w kwocie 2 mln euro, są uprawnieni do skorzystania z metody kasowej odkładając w ten sposób termin rozliczenia się z podatku do czasu otrzymania opłaty od kontrahenta. Mając na względzie określony przez przepisy limit z tej metody może skorzystać stanowcza większość naszych właścicieli firm, lecz muszą oni pamiętać, że korzystanie z tej formy rozliczenia działa także w drugą stronę. Tym samym gdy sami mają trudności z dochowaniem terminów opłat, nie będą mogli odliczyć podatku VAT z faktury zakupowej do czasu aż nie uiszczą stosownej należności. O zamiarze skorzystania z metody kasowej należy zawiadomić urząd skarbowy dostarczając druk VAT-R. Konieczne jest także przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym oraz odpowiednie sygnowanie każdej wystawionej faktury dopiskiem “metoda kasowa”.

Z jakiego powodu księgowi nie polecają firmom metody kasowej?

Biura rachunkowe nierzadko odradzają niewielkim firmom rozliczenie podatku VAT metodą kasową. Najczęściej powodem tego jest kwestia codziennego monitorowania wpływających opłat związanych z działalnością. Metoda kasowa wymaga przecież permanentnego ich śledzenia, żeby nie przeoczyć terminu rozliczenia podatku. W przypadku przedsiębiorstw wystawiających miesięcznie kilkanaście faktur nie jest to utrudnienie. Ale już przy kilkudziesięciu fakturach nadzorowanie przelewów pojawiających się na koncie firmowym może zajmować nawet ponad godzinę dziennie. Dla takich firm najlepszym rozwiązaniem, które gwarantuje redukcję prawdopodobieństwa pomyłek przy księgowaniu oraz oszczędność czasu, jest zastosowanie oprogramowania do automatycznej obsługi należności, jakim jest Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]