Kontenery na złom i gruz – niezastąpione na placach budowy

Chcesz kupić kontener na gruz? Koniecznie odwiedź tę stronę.

Nie wszystkie odpady mogą być wyrzucane do pojemników na surowce wtórne albo zmieszane. Dotyczy to najczęściej tych, które są generowane w trakcie różnych renowacji i prac budowlanych, jak również odpadów przemysłowych. Muszą one zostać przetransportowane do wskazanego miejsca zbiórki selektywnej, gdzie zostaną poddane recyklingowi zgodnie z ustawą o odpadach. W rozlicznych wypadkach mogą jednakże wyniknąć trudności związane z magazynowaniem oraz transportem odpadów. By ich uniknąć, warto wyposażyć się w kontenery na odpady dostosowane do ich specyfiki.

Kontenery na śmieci – rodzaje

Najpopularniejsze kontenery otwarte są przystosowane do składowania oraz przewozu starych mebli, opakowań, gruzu i podobnych odpadów. Dodatkowo dostępne są również kontenery uszczelniane, które znakomicie sprawdzają się przy wywozie nieczystości półpłynnych i ciekłych (między innymi tych pochodzących z oczyszczalni ścieków). Uszczelniane spojenia są także niezbędne w przypadku kontenerów na śmieci miałkie, takie jak trociny, granulaty czy wióry metalowe. Ich załadunek ułatwia zainstalowany fabrycznie podajnik ślimakowy. Najprostsze w transporcie są oczywiście kontenery rolkowe, wyposażone w system ułatwiający ich przemieszczanie.

Kontenery na odpady – dla których firm?

Odbiorcami oferty producentów kontenerów stalowych są różne podmioty. Pośród nich można znaleźć między innymi przedsiębiorstwa budowlane, firmy sprzątające oraz parające się opróżnianiem piwnic i strychów, jak również wszelkiego rodzaju zakłady wytwórcze. Na zakup kontenerów na śmieci decydują się firmy oferujące usługi wywózki gruzu i odpadów o niestandardowych gabarytach. Udostępniają je one klientom, a po wypełnieniu odwożą do punktu legalnego ich składowania bądź recyklingu.

Lokalizacja firmy:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]