Usługi translatorskie – jak obliczyć ich koszt?

W tym miejscu uzyskasz szczegółowe wiadomości w temacie cennika tłumaczeń z języka rosyjskiego w Krakowie.

Wraz z otwarciem się Polski na firmy z większości krajów świata pojawił się większy popyt na usługę przekładu. Dzień w dzień biura tłumaczeń realizują mnóstwo zwykłych i specjalistycznych tłumaczeń na bardziej bądź mniej powszechne języki, zarówno na zamówienie firm, jak i klientów indywidualnych.

Mimo, iż w sieci łatwo wyszukać bezpłatne platformy oferujące translację, jeszcze przez lata nie wyprą one z rynku zawodowych tłumaczy, bowiem skorzystanie z ich wiedzy jest nierzadko obowiązkowe, przykładowo gdy potrzebujemy uwierzytelnionego tłumaczenia dokumentu do sądu. W takich sytuacjach staramy się orientacyjnie oszacować koszt przekładu. Co zatem wpływa na cenę tłumaczeń?

Język, czas realizacji, typ tłumaczenia – to kształtuje ostateczną cenę usługi

Na to ile docelowo będzie kosztowało nas tłumaczenie dokumentu wpływ mają poniższe elementy:
1. Kierunek translacji. Tłumaczenie z innego języka na język polski jest zwyczajowo o kilkanaście procent tańsze aniżeli translacja na język obcy.
2. Język, z którego lub na który pragniemy przełożyć tekst. Przekład z popularnych języków germańskich (angielski, szwedzki) albo romańskich (włoski, portugalski) będzie zasadniczo tańszy niż tłumaczenie z mniej rozpowszechnionych wśród tłumaczy języków słowiańskich (między innymi rosyjskiego, białoruskiego, ukraińskiego) lub wschodnioazjatyckich (koreańskiego, japońskiego).
3. Stopień trudności tłumaczenia bądź poruszane w tekście tematy. Przekład prac akademickich, podręczników medycznych bądź dokumentów handlowych wyceniana jest wyżej, bowiem tłumacz powinien posiadać nie tylko znajomość leksyki specyficznej dla konkretnej branży, lecz również należytą wiedzę, by poprawnie zinterpretować tłumaczony tekst i nie dopuścić do popełnienia podczas przekładu niewybaczalnych pomyłek.
4. Czas ukończenia przekładu. Jak przy każdej usłudze, gdy zamawiamy coś “ekspresowo” powinniśmy szykować się na wyższy koszt.

Tłumaczenie przysięgłe a zwykłe

Wypada dodać, że tłumaczenie wszelkiego typu dokumentów jak przykładowo akt ślubu czy dokumenty szkolne (certyfikat uczestnictwa w kursie, dyplom licencjata), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Taki przekład nazywa się przysięgłym, gdyż tłumacz obowiązkowo uwierzytelnia go pieczęcią z numerem licencji tłumacza przysięgłego i swoim nazwiskiem, a informację o tym tłumaczeniu wpisuje do rejestru, gdzie przypisuje mu indywidualny numer identyfikacyjny, a także oznacza czy przekład wykonany był z oryginału, odpisu bądź kopii. Tłumacze przysięgli zwykle posiadają stały cennik za przekład najpopularniejszych dokumentów tożsamości oraz świadectw, z kolei w razie niezbędności realizacji tłumaczenia poświadczonego innych pism, koszt usługi oblicza się zawsze od objętości tekstu finalnego (nie wyjściowego). W tłumaczeniu zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, tymczasem w przekładzie przysięgłym jest to 1125 znaków.

Lokalizacja firmy:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]